Werkgroep Weerkunde (VVW) - Groep van weeramateurs van alle slag: verzamelen van dagelijkse waarnemingen (temperatuur, ...), delen van "weer-ervaringen" (stormen, ...).

U bent hier

VVW bestuursoverleg - september 2022

VVW bestuursoverleg 24 september 2022

Volkssterrenwacht Urania

Zoals steeds hadden we een overleg in de voormiddag voor de najaarsbijeenkomst.  Eens fysiek de koppen bij elkaar brengen, is toch nodig naast de e-mail communicatie die we tijdens het jaar houden.  We waren voltallig aanwezig (met 7), en tegen het einde kwamen Arend en Hendrik-Jan (VWK) er ook nog bij.  We doen immers ons best om een goede relatie te behouden.

Jonas, één van onze relatief nieuwe leden van onze groep, ziet het niet meer zitten dit te combineren met zijn werk (als professioneel meteoroloog).  Hij is er niet meer bij.  We bedanken hem voor zijn inbreng in het verleden.  Dit brengt ons dan ook direct op een moeilijkheid.  Je zou kunnen zeggen: “met zijn zevenen, is toch al een serieuze groep”.  Maar dit is niet het geval.  (Elk heeft zijn beperkingen.)  Dus als er leden zijn die zeggen: “Ik heb wel nuttige bijdrage te leveren in de VVW.”, neem dan contact met ons op.  Dit moet niet noodzakelijk zijn als “bestuurslid”.  Auteurs, mensen die artikels willen nalezen (als “reviewer”) om de kwaliteit van onze publicaties te verzekeren, organiseren van “evenementen”, …

Een vast punt is het overlopen van onze activiteiten.  Halo loopt goed.  Drukkosten stijgen (welke prijzen stijgen er niet?), maar de drukker waar Halo gedrukt wordt, blijkt (voor onze oplage) goed te zijn, en we zijn ook tevreden met de geleverde service.  We laten dit dus zo lopen.  Hiermee gelinkt zijn abonnementsprijzen.  Deze zijn beslist (en zijn elders te vinden).
Een regelmatig punt dat aan bod komt is “kwaliteit”.  We willen graag alle leden aan bod laten komen.  Maar tegelijk willen we ook kwaliteit afleveren.  Dit leidt soms tot conflicten.  We vragen hierbij begrip aan auteurs als hun tekst niet gepubliceerd zien zoals ze zelf hadden gewild.  En gerelateerd hiermee wordt hierboven ook gevraagd naar mensen die interesse hebben om een taak van “reviewer” op te nemen.
Een activiteit die misschien niet zo gekend is, is de regionale werking.  Deze loopt goed.  Kijk gerust eens naar onze website voor meer info!  Ook onze Social Media werking loopt goed.

Een onderwerp was ook “Toekomst VVW”.  Dit is een onderwerp dat al lang loopt.  Zo was er een paar jaar geleden de enquête.  Het resultaat hiervan wordt nog regelmatig overlopen om ons bij te sturen.  Eén element is hier ook onze naam “Vlaamse Vereniging voor Weerkunde” (een ook Werkgroep Weerkunde van de VVS).  Als we kijken naar welke onderwerpen we behandelen (in Halo, op de website, tijdens bijeenkomsten), is er ook het een en ander rond klimaat.  Zeker de laatste jaren, en allicht ook de komende jaren, is dit ook een onderwerp dat maatschappelijk belangrijk is.  Daarom de vraag: “Moet ‘klimaat’ niet opgenomen worden in onze naam?”.  We kunnen natuurlijk niet zo snel beslissen: “Ja, laten we dat even doen.”.  Maar we denken er over.  Ideeën zijn welkom.

Reageer