De Polaris Piep Show

Kijk je een eerst maal door een telescoop naar de Maan, het lijkt alsof een nieuwe wereld open gaat. De maanbodem is bezaaid met kraters en ware bergketens. Je ontwaart vlaktes, rillen en kloven. Op de lijn tussen donker en licht steken bergtoppen nog net in het zonlicht terwijl de voet van de berg in de schaduw verdwijnt. 

Maar er is meer. Onvergetelijk zijn de ringen van Saturnus of de vier maantjes van Jupiter die Galileo in 1610 ontdekte. Wierp je al eens blik op die wonder de mooie Orionnevel of dat vlekje in Andromeda dat een sterrenstelsel van honderd miljard sterren is? 

Op een heldere avond tonen we met de Polariaanse telescopen de wonderen aan de sterrenhemel. Je leert de sterrenbeelden herkennen. Daarbij vertellen we je oude mythologische verhalen over moord, liefde en heldenmoed die ver-spreid liggen over onze ganse nachtelijke hemel. 

Is het bewolkt of niet helder genoeg? Dan geven we een presentatie met foto- en filmbeelden. Daarbij vertellen we wat meer over de verscheidenheid aan objecten in ons zonnestelsel, het leven en de dood van sterren zoals onze zon, de miljarden melkwegstelsels die als zandkorrels over de hemel verspreid zijn, over het leven in het heelal… 

De Polaris Piep Show is bedoeld voor kleinere groepen. Op de avond zelf – afhankelijk van de weers-omstandigheden en de interesse – springen we dus wat creatiever met het programma om. 

 

Wat U Kan Verwachten 

Bij helder weer:

Er is binnen eerst een korte introductie tot de ster-renhemel via de projectie van een planetariumpro-gramma. Buiten leren we de sterrenbeelden. Kijken (als ze aan de hemel staan) naar de Maan, planeten en zetten we de mooiste “neveltjes” in de kijker. 

Bij bewolkt weer:

Het is niet helder. We geven een avondvullende voordracht over het zonnestelsel, de sterren en de rest van het heelal. Afhankelijk van de beschikbare tijd en de eventuele vragen behandelen we sommige thema’s minder uitgebreid. 

OPGELET: 

Weinig of geen bewolking betekent niet altijd dat we kunnen waarnemen. Veel hangt af van de grootte van de opklaringen, hoe nevelig het is ,… We raden ook aan om te kiezen uit de vooropgestelde datums. De Maan staat dan in het eerste kwartier en is 's avonds aan de sterrenhemel te zien. Bij nevelig weer is het licht van onze naaste buur sterk genoeg om waar te nemen.

 

Praktische Informatie 

Voor wie? 

 • Families, kleine groepjes van maximaal een 15 personen. 

Wij zorgen voor: 

 • Computer en dataprojector voor de presentatie. 
 • Een sterrenkijker. 

Jullie zorgen voor: 

 • Een zaal(tje) dat verduisterd kan worden. 
 • Een projectiescherm en verlengkabel (indien mogelijk). 
 • Een (open) donker terrein om naar de sterren te kijken. Liefst bereikbaar met de wagen (kwestie van niet met het kijkermateriaal te moeten zeulen). 

 

Onze Voorwaarden 

Wanneer? 

 • Liefst een vrijdag- of zaterdagavond. 
 • Bij uitzondering eventueel ook in de week (vanaf 20 uur). 
 • In principe niet in de periode van het zomeruur. 

Prijzen: 

 • 30 euro en maximaal 15 personen. 
 • Indien de activiteit doorgaat in Herentals of één van haar buurgemeenten vragen we geen kilometervergoeding. In de andere gevallen: 0,15euro/ km.