U bent hier

75 jaar VVS – Algemene ledenvergadering en academische zitting.

75 jaar VVS – Algemene ledenvergadering en academische zitting.

De VVS werd in 1944 opgericht en deze 75e verjaardag moest dus passend gevierd worden.  De locatie die hiervoor gekozen werd bevond zich naast het Koninklijk Paleis in Brussel in de gebouwen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten of, in het kort, het Paleis der Academiën).

Een uitgebreid verslag met veel foto’s komt er uiteraard in ons tijdschrift “Heelal”.

De algemene ledenvergadering was in twee delen verdeeld, het klassieke deel met de verslagen voor de academische zitting en de uitslag van de verkiezingen voor het bestuur en de uitreiking van de Galileiprijzen en erelidmaatschappen nadien.

De VVS anno 2018 was: 2007 leden, 22 afdelingen, 16 werkgroepen en 14 erkende verenigingen.  De VVS geeft maandelijks het blad Heelal uit en elk lid krijgt de Hemelkalender. De JVS heeft haar publicatie Astra en de Werkgroep Weerkunde publiceert Halo. Daarnaast zijn tal van sterrenkundige publicaties beschikbaar.  Op het internet is de website van de VVS te vinden en is er ook activiteit op Facebook en Twitter.  De belangrijkste activiteiten voor het publiek zijn de jaarlijkse sterrenkijkdagen, de zonnekijkdag en deelname aan de Nacht der Duisternis en Earth Hour.  Voor de leden is er het jaarlijkse JVS-VVS weekend.  Verder organiseert de VVS de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade en de Zomerschool terwijl de JVS instaat voor de organisatie van een paar astro-kampen en de JVS dag.

Na het eerste deel van de algemene ledenvergadering begon de academische feestzitting met een welkomstwoord van de voorzitter Marnik Van Impe, deze toespraak wordt ook gepubliceerd bij het verslag in Heelal. 

De academische zitting bestond uit een aantal voordrachten gebracht door Tony Vanmunster, Prof. Dr. Christoffel Waelkens, Tony Dethier, Claude Doom en Prof. Dr Jan Cami.  Tussen de voordrachten was er een intermezzo met een videofilmpje waarin een interview werd afgenomen van gekende VVS leden Frans Van Loo, Hans Huybrighs, Bart De Pontieu, Bart Vandenbussche en Chris Vervliet.  De voordrachten en intermezzo’s werden aan elkaar gepraat en gepresenteerd door Frank Deboosere.

Na de academische zitting werd de algemene ledenvergadering afgerond.  Marjorie Decleir kreeg een bronzen Galileiprijs voor haar inzet bij de JVS.  Een zilveren Galileiprijs werd uitgereikt aan Henri Schepers die instaat voor de administratie van het ledenbestand en voor Kris Delcourte (Werkgroep Eclipsen).   Oud voorzitter en huidig penningmeester Christian Steyaert kreeg de gouden Galileiprijs, die voor een vierde maal werd uitgereikt.  Roger Sinnot (Sky & Telescope), Lucie Dekeyzer en Frank Deboosere werden ereleden van de Vereniging.  Ook Frank Tamsin werd nadien in de bloemetjes gezet.

De vereniging had er ook voor gezorgd dat de aanwezige leden konden genieten van koffie, versnaperingen, een lichte lunch en een uitgebreide receptie.  Het auditorium Albert II waar de voordrachten plaats vonden bood 230 plaatsen die zo goed alle bezet waren.

Bijlage

Reageer