U bent hier

Algemene ledenvergadering 22 april

Algemene ledenvergadering 22 april
LET OP DE LOCATIE WERD GEWIJZIGD !!
 
Onze leden worden vriendelijk uitgenodigd tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw. Deze gaat door op zaterdag 22 april 2017. 
 
Plaats
De bijeenkomst gaat door in Mini Europe, Bruparck, B-1020 Brussel (Laken) (http://www.minieurope.com/nl/praktisch/bereikbaarheid/) Dit is op wandelafstand (200m) van het Planetarium van Brussel. Aan de ingang vermelden dat u voor de algemene vergadering komt. De zaal bevindt zich op de eerste verdieping.
 
Administratief gedeelte
De algemene vergadering vangt aan om 14.15 h met een administratief gedeelte. Daarin komen het activiteitenverslag en het financieel verslag van het afgelopen jaar aan bod, alsook de geplande activiteiten en de begroting voor 2017.
In verband met de verkiezing van enkele leden van het bestuur, vermelden we dat de mandaten van Eric Broens, Wouter Krznaric en Maarten ten einde lopen; ze stellen zich allen wel herkiesbaar. Daarnaast stelt het bestuur voor om ook Ruben Verboven op te nemen in de raad van bestuur.
Ook het mandaat van Joost Verheyden die belast was met het toezicht op de rekeningen is ten einde. Overeenkomstig de statuten is hij niet herkiesbaar. Er wordt voorgesteld om Bram Goossens te benoemen voor het nazicht van de rekeningen. Andere effectieve leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor bovenstaande vacatures, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Voor de vlotte gang van zaken zal aan de leden bij het betreden van de vergaderzaal, onmiddellijk een stemformulier worden overhandigd en later worden opgehaald.
 
Voordracht
Hoofdbrok van de namiddag is de voordracht van Jan Janssens (Koninklijke Sterrenwacht van België met als titel “Stormachtig ruimteweer tijdens de 24ste zonnecyclus”.
Jan Janssens is ruimteweervoorspeller bij het SIDC (Solar Indices Data analysis Centre) van de Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel. Tijdens zijn lezing zal hij uitleggen wat ruimteweer eigenlijk is en het belang ervan illustreren aan de hand van enkele historische voorbeelden. Vervolgens zal hij uitleggen hoe het SIDC de dagelijkse ruimteweervoorspellingen produceert en welke andere diensten en ondersteuning er zoal geleverd worden. Tenslotte zal hij enkele perioden met stormachtig ruimteweer van de huidige zonnecyclus bespreken, evenals de daaraan verbonden effecten.
 
Galileiprijzen en receptie
Zoals elk jaar worden op de algemene vergadering ook de Galileiprijzen uitgereikt.
Na afloop van het officiële gedeelte van de algemene vergadering wordt een receptie aangeboden.

Reageer