U bent hier

Algemene ledenvergadering 28 april 2018

Algemene ledenvergadering 28 april 2018
Onze leden worden vriendelijk uitgenodigd tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw. Deze gaat door op zaterdag 28 april 2018.
 

Plaats

De bijeenkomst gaat door in Ecocentrum De Goren (Postelsesteenweg 71, 2400 Mol).
 

Administratief gedeelte

De algemene vergadering vangt aan om 14.15 h met een administratief gedeelte. Daarin komen het activiteitenverslag en het financieel verslag van het afgelopen jaar aan bod, alsook de geplande activiteiten en de begroting voor 2018.
In verband met de verkiezing van enkele leden van het bestuur, vermelden we dat de mandaten van Toontje Kunnen en Geertrui Vandist ten einde lopen; deze laatste stelt zich wel herkiesbaar. Daarnaast stelt het bestuur voor om ook Dominique Dierick en Jan Lembregts op te nemen in de raad van bestuur.
Ook het mandaat van Roel Kwanten die belast was met het toezicht op de rekeningen is ten einde. Overeenkomstig de statuten is hij niet herkiesbaar. Er wordt voorgesteld om Jan Van Elst te benoemen voor het nazicht van de rekeningen. Andere effectieve leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor bovenstaande vacatures, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Voor de vlotte gang van zaken zal aan de leden bij het betreden van de vergaderzaal, onmiddellijk een stemformulier worden overhandigd en later worden opgehaald.
 

Voordracht

Hoofdbrok van de namiddag is de voordracht van Jacob Kuiper (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut). Hij zal het hebben over de tornado die op 25 juni 1967 de gemeente Malle heeft geteisterd, waarbij ook de weersituatie van de omringende dagen aan bod komt. Deze gebeurtenis is vermoedelijk de meest spectaculaire tornado-outbreak die West-Europa in de vorige eeuw heeft gekend.
 

Galileiprijzen en receptie

Zoals elk jaar worden op de algemene vergadering ook de Galileiprijzen uitgereikt.
Na afloop van het officiële gedeelte van de algemene vergadering wordt een receptie aangeboden.

Reageer