U bent hier

Algemene Ledenvergadering VVS 2018

Algemene Ledenvergadering VVS 2018

Dit jaar vond de algemene ledenvergadering plaats in het Ecocentrum De Goren te Mol , eveneens de vergaderlokatie van de plaatselijke afdeling Andromeda. Er werden een veertigtal deelnemers geregistreerd.

Het mandaat van Geertrui Vandist is afgelopen maar zij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt ook voor om Dominique Dierick en Jan Lembregts in de Raad van Bestuur op te nemen.

Verder wordt voorgesteld Jan Van Elst te benoemen voor het nazicht van de rekeningen. Alle kandidaten werden verkozen.
Uit het activiteitenverslag bleek dat de VVS 2001 leden telt, een aantal dat door de jaren vrij stabiel blijft. Vervolgens gaf de secretaris een overzicht van de activiteiten van de vereniging in 2017 en Jan Lembregts somde de activiteiten van de jongerenafdeling op.

Dat de VVS een zeer actieve vereniging is bleek uit de lange opsomming van initiatieven van de 21 afdelingen, de 16 werkgroepen en de 14 erkende verenigingen.
Nadat de geplande activiteiten voor 2018 aan bod gekomen waren, besprak Christian Steyaert de financiële toestand van de VVS. De begroting bleek in evenwicht en werd zonder verdere bemerkingen goedgekeurd.

Na het officiële gedeelte was het de beurt aan Jacob Kuiper van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Hij bracht ons een boeiende uiteenzetting over de voor Europa uitzonderlijk krachtige tornado die op 25 juni 1967 de gemeente Malle heeft geteisterd.

De bronzen Galileiprijs ging dit jaar naar Arne Dierickx van de JVS. Het betreft een aanmoedigingsprijs die aan Arne werd toegekend omwille van zijn actieve inzet binnen de JVS, in het bijzonder binnen de kern Vigilia (Brugge).  De zilveren Galileiprijs werd toegekend aan Stijn Helsen. Deze eer viel hem te beurt voor zijn actieve inzet als verantwoordelijke van de werkgroep Weerkunde en specifiek ook voor het bewerkstelligen van de goede contacten met de VVS.

De voorzitter deelde nog mee dat het dagelijks bestuur geen wijzigingen ondergaat: Marnik Van Impe blijft voorzitter, Frank Tamsin ondervoorzitter, secretaris en Christian Steyaert penningmeester. Er is wel een nieuwe JVS-voorzitter: Jan Lembregts neemt deze taak over van Toontje Kunnen.

De dag werd besloten met een receptie in de gezellige bar van het Ecocentrum.

Reageer