U bent hier

Lidmaatschap 2017

Lidmaatschap 2017

Onze leden ontvingen inmiddels de Hemelkalender voor 2017 (samen met een wandkalender). Meteen wordt het ook tijd om te denken aan hernieuwing van het lidmaatschap voor 2017. Dankzij de vele trouwe leden is het mogelijk om de bijdragen voor 2017 ongewijzigd te laten. In dit nummer van Heelal is een overschrijvingsformulier ingesloten.

Het basislidgeld bedraagt voor binnenlandse leden 28 EUR en voor buitenlandse leden 38 EUR (gewone post). Deze bijdrage omvat maandelijks Heelal en de Hemelkalender 2018. Voeg daarbij alle activiteiten, voordrachten en contacten, en dan is nog duidelijker dat dit een erg laag bedrag is voor een jaar astronomie.

Bijkomende leden van eenzelfde gezin kunnen eveneens VVS-lid worden tegen 10 EUR. Zij zijn dan wel lid maar ontvangen geen tijdschriften.

Door extra steun te betalen, kunt u de vereniging helpen haar activiteiten maximaal uit te bouwen. Elk bedrag als steun is welkom. Steunende leden die minstens 28 EUR extra betalen, worden vermeld in Heelal.

We zouden willen vragen om voor 31 december 2016 de bijdrage te willen voldoen zodat de ledenadministratie gespaard kan blijven van het vele extra werk dat laattijdige betalingen met zich meebrengen.

 

Afdelingen

De basisbijdrage wordt tot 1 december 2016 verminderd tot 24 EUR per persoon voor wie inschrijft via een afdeling of een erkende vereniging (minimum zes personen). Alle afdelingen en erkende verenigingen zullen een formulier ontvangen, waarop de namen kunnen vermeld worden. Zes leden is ook het minimumaantal om verder te bestaan als afdeling. Deze regeling geldt enkel voor afdelingen en erkende verenigingen die als dus­danig vermeld staan in de adressenlijst achteraan in dit nummer van Heelal en ook enkel als de betaling gebeurt via de afdeling of erkende vereniging, en vóór 1 december 2016.

Gezien de hoge verzendingskosten voor het buitenland, is de verminderde basisbijdrage uitsluitend van toepassing op binnenlandse leden.

Merk op dat ook afdelingsleden zich als steunend lid kunnen opgeven.

 

Tijdschriften

Volgende bijkomende tijdschriften worden door de VVS aangeboden (prijzen voor het binnenland):

· Halo (20 EUR), maandblad van de werkgroep weerkunde, brengt waarnemingen van Vlaamse weeramateurs, vermeldt bijzondere weersverschijnselen en gaat in op technische en praktische ontwikkelingen van het weerinstrumentarium.

· Astra, het contactblad van de jongerenafdeling, wordt in 2017 terug aan alle leden (tweemaandelijks samen met Heelal) worden verzonden.

 

Voorbeelden

We geven hieronder enkele voorbeelden van mogelijke combinaties van het lidgeld en bijkomende tijdschriften (dit zijn alle minimumbedragen):

· steunend lid, vermeld in Heelal: minstens 56 EUR;

· gewoon lid: 28 EUR;

· gewoon lid + Halo: 28 + 20 = 48 EUR;

· afdelingslid + Halo (voor 1 december, en via de afdeling): 24 + 20 = 44 EUR;

· afdelingslid + Halo (na 1 december): 28 + 20 = 48 EUR;

· gewoon lid + bijkomend gezinslid: 28 + 10 = 38 EUR.

Vermeld duidelijk op het overschrijvingsformulier welke combinatie u koos; zonder verdere uitleg is veelal niet duidelijk wat u precies wenst. Leden jonger dan 21 jaar, dienen ook hun geboortedatum te vermelden bij de overschrijving (in verband met eventuele deelname aan specifieke activiteiten voor jongeren). Indien overgeschreven wordt via de rekening van een derde persoon (bijvoorbeeld ouders), gelieve dan ook de naam van het lid op te geven.

De administratie wordt heel wat geholpen indien u op de overschrijving ook het lidnummer vermeldt dat op de verpakking van Heelal is gedrukt.

 

Rekeningnummer

Om praktische redenen is ervoor geopteerd om de lidgelden te innen op een afzonderlijk rekeningnummer: IBAN BE26 7340 2146 8129 (BIC KREDBEBB).

 

Buitenlandse leden

Buitenlandse leden kunnen hun bijdrage eveneens overmaken op het hierboven vermelde IBAN-nummer.

Door de hoge verzendingskosten naar het buitenland, zijn de tarieven sterk afhankelijk van het aantal num­mers. Volgende tarieven zijn van toepassing voor leden in het buitenland:

· Basisbijdrage: 38 EUR;

· Halo: 38 EUR;

Voor buitenlandse leden bestaat evenwel de mogelijkheid om het maandblad Heelal niet op papier te ont­vangen, maar in pdf-formaat te downloaden via de VVS-website. In voorkomend geval kunnen ook bui­tenlandse leden lid worden van de VVS aan het binnenlands tarief (28 EUR).

Deel deze pagina

Reageer