U bent hier

Over het tijdschrift 'Heelal'

Als lid van de VVS ontvang je maandelijk ons ledentijdschrift Heelal. Twaalf maal per jaar 36 bladzijden leesplezier! 

Elke maand bevat Heelal een reeks artikels.  Hieronder vind je een kleine greep uit enkele recente nummers:

  • Zwart gat rukt sterren uiteen (Claude Doom)
  • Ptolemaeus ontdekt te Brugge (Jan Vandenbruaene)
  • Het waarnemen van vulkaanuitbarstingen (Jeroen van Gent)
  • Een 3D kaart van het Melkwegstelsel (Joris De Ridder)

Door de hoogwaardige keurendruk komen de astrofoto's die in het tijdschrift zijn opgenomen optimaal tot hun recht. 

In de vaste rubriek "actief en creatief" komt het werk van eigen leden uitgebreid aan bod. 

Een andere vaste rubriek "nieuws uit de sterrenkunde" belicht de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen onze hobby.  Hier worden de meest complexe onderwerpen in begrijpbare taal aan onze leden toegelicht.

Ontvang je graag een proefnummer van Heelal of van een van onze andere tijdschriften?  Dat kan! Het volstaat dit formulier in te vullen.

Het archief van Heelal van 1999 tot en met 2014 kan je hier terug vinden.

De index van 1976-nu is hier te vinden.

Overzicht edities

Het juninummer van Heelal bevat volgende hoofdartikelen:M87* op de foto van het jaar (Paul Hellings)Sterrenkunde op reis (Roger Schroeven)De Vlaamse Sterrenkunde Olympiade 2019 (Fr ...
Omwille van de viering van de 75ste verjaardag van de VVS bevat het meinummer van Heelal een extra katern. In totaal dus niet minder dan 52 bladzijden leesplezier, met volgende hoo ...
In april 2019 zijn er in Heelal twee hoofdbijdragen:De Totale Maansverduistering van 21 januari 2019: het Grote Verslag (Kris Delcourte)Verkeerde planetoïdennamen (Jean Meeus) ...
In maart 2019 worden de lezers van Heelal verblijd met volgende lectuur:Pro-Am fotometrie projecten vanuit een volautomatische sterrenwacht (Tonny Vanmunster)WD1145+017 waargenomen ...
Twee grote bijdragen vormen de hoofdmoot van Heelal van februari 2019:Het VLINDER-project: citizen science met medewerking van de VVS (Stijn Vanderheiden / Stijn Helsen / Steven Ca ...
De 64ste jaargang van Heelal wordt ingezet met volgende hoofdartikels:Watervulkanen op Europa, proeven van een buitenaardse oceaan (Hans Huybrighs)Gaia-Enceladus botste met ons Mel ...
De 63ste jaargang van Heelal wordt afgesloten met onder andere volgende bijdragen:De kometen van 1618 en hun grote natuurfilosofische impact (Jan Vandenbruaene)Een eeuw kosmologisc ...
In november bevat Heelal terug een stevige brok lectuur:Metingen van de atmosfeer van Mars bij beperkte zichtbaarheid (Séverine Robert / Arianna Piccialli / Yannick Willame / Ian ...
Het tiende nummer van deze jaargang van Heelal bevat volgende hoofdbijdragen:Parker Solar Probe – Even de Zon aanraken (Koen Geukens)Totale Maansverduistering 27 juli 2018 &n ...
Onder meer met volgende artikels kan de lezer van Heelal in september 2018 zijn wetenschappelijke dorst laven:Naar het centrum van het Melkwegstelsel (Paul Hellings)IceCube detecte ...

Pagina's