Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren februari 2024

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand februari 2024, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen zoals steeds het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.

Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en ongeïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand laag, maar bijna dagelijks maakten sterke zonne-uitbarstingen de waarnemingen nog interessanter. Bijgevoegd is een voorbeeld van een sterke uitbarsting op 9 februari.
Er vond vrij sterke bliksemactiviteit plaats op 22 februari en zwakke activiteit op 18 en 23 februari.

Deze maand werden slechts kleinere meteorenzwermen waargenomen en het aantal reflecties bleef zoals verwacht in deze tijd van het jaar erg laag.
Een behoorlijk aantal van de reflecties verscheen in vrij compacte groepjes. Rekening houdend met de tijdsintervallen tussen de afzonderlijke meteoren van de groepen, is het duidelijk dat de mogelijke fragmentatie niet in de atmosfeer van de aarde gebeurde, maar reeds eerder moet hebben plaatsgevonden (zie voorbeelden in bijlage). Het zou interessant zijn om dit verder te onderzoeken.

Gedurende de hele maand werden 6 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd. In bijlage een selectie hiervan, samen met enkele andere interessante reflecties. Meer zijn op aanvraag verkrijgbaar.
​
Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (xlsx-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer