Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren juli 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juli 2023, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).
De grafiekjes tonen zoals steeds het verloop van het aantal meteoren zowel per uur als per dag, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Terwijl lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis laag bleven, werd hier op 11 dagen bliksemactiviteit geregistreerd en veroorzaakte zonneactiviteit bijna dagelijks sterke ruis. Enkele voorbeelden in bijlage.

De algemene meteooractiviteit was vrij hoog, met enkele mooie zwermen en een duidelijke toename tegen het einde van de maand.

Deze maand werden 8 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen.
Een selectie hiervan, samen met enkele andere interessante registraties, zijn ook bijgevoegd

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer