Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren april 2017

In bijlage vindt u grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *april 2017*, zoals waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen langer dan 10 seconden".
Deze maand werden 3 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen (op 8, 10 en 23 april).

De uurtotalen zijn "gewogen gemiddelden" (*), per datum/uur.

In vergelijking met vorige jaren bleef de Lyriden-activiteit ondermaats en komt ze pas goed tot uiting in de tellingen van overdense reflecties, met een maximum op 23 april.
Opmerkelijk is de toename van zwakkere reflecties bij het einde van de maand (27-30 april).

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2) + n(h+1)/4

Reageer