Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren april 2024

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand april 2024, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).
De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde overdensen en overdensen langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en ongeïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand laag, maar op vier dagen werd zwakke tot matige bliksemactiviteit waargenomen, terwijl sterke bliksemactiviteit boven ons baken op 8 april het waarnemen van meteoren enige tijd erg moeilijk maakte (zie bijlage).
Ook de zonneactiviteit was deze maand bijzonder sterk. Bijgevoegd zijn voorbeelden van de registraties van een aantal sterke type III-uitbarstingen op 12 en 19 april.

De meteooractiviteit nam in de loop van de maand geleidelijk toe, maar de blikvanger kwam zoals verwacht op 22 april met de Lyriden. Tellingen van "alle" reflecties laten op die datum nauwelijks een toename zien, maar het toegenomen aantal overdense meteoren is opvallend.

Gedurende de gehele maand werden 6 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd.

In bijlage een selectie van enkele interessante reflecties. Meer zijn op aanvraag verkrijgbaar.
​
Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (xlsx-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer