Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren Augustus 2018

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *Augustus 2018*, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken nabij Ieper (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Vooral de automatische tellingen werden enkele keren bemoeilijkt door (lokale) interferentie, door onweders (8 dagen met soms felle bliksemactiviteit) en door "sporadische E" (7 dagen met Es), maar de meeste van deze telfouten werden manueel verbeterd.

Blikvangers waren uiteraard de Perseïden met hun maximum rond 13 Augustus: ze zorgden niet enkel voor talrijke langdurige reflecties, maar bepaalden ook de veel sterkere activiteit in de eerste helft van de maand in vergelijking met de tweede helft.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer