Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren augustus 2021

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand augustus 2021, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Zoals gewoonlijk werden ook deze maand de registraties soms bemoeilijkt door lokale en andere storingen, zo onder meer door bliksemactiviteit op 7 verschillende dagen. Op drie van deze dagen (7, 9 en 21 augustus) deden de ontladingen zich voor in de onmiddellijke nabijheid van het baken, hetgeen aanleiding gaf tot reeksen korte pulsen die moeilijk te onderscheiden zijn van meteoorreflecties.
Daarnaast werden in de laatste 6 dagen van de maand heel wat zonne-uitbarstingen geregistreerd, doch deze vormden geen probleem wat het tellen van de meteoren betreft.
De meeste storingen werden handmatig gecorrigeerd bij de automatische tellingen.

Blikvanger van de maand waren uiteraard de Perseïden, met zoals elk jaar zeer talrijke langdurige reflecties. Na een aanloopperiode met verhoogde activiteit in het eerste deel van de maand bereikte de zwerm het voorziene maximum in de nacht van 12-13 augustus. De verrassing kwam echter op 14 augustus, met een forse uitbarsting die het voorziene maximum overtrof en hier maximaal was tussen 08:00 en 09:00 UT.
In bijlage vindt u een aantal screenshots van deze uitbarsting.
Indien gewenst zijn ook de tellingen per 5 minuten beschikbaar voor 14 augustus 2021.
Na het maximum van de zwerm nam de meteorenactiviteit zeer snel af en bleef vrij laag tijdens de tweede helft van de maand, met echter toch nog enkele langdurige reflecties.

Over de ganse maand werden hier 77 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd. In bijlage een selectie, samen met enkele andere interessante beeldjes.

De onderliggende Excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer