Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren december 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand december 2022, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Er werd geen bliksemactiviteit waargenomen en lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven gedurende deze maand matig tot laag.

Blikvangers waren uiteraard de Geminiden, die hun hoogtepunt bereikten in de periode 13-15 december, waarbij de langdurige "overdensen" duidelijk later piekten dan de "underdensen".
Ook de Ursiden waren interessant, met een maximum op 22 december.

Over de gehele maand werden hier 13 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen, waaronder de opmerkelijke meer dan 5 minuten durende reflectie van 3 december.

Bijgevoegd vindt u een selectie van lange en interessante reflecties, evenals de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer