Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren december 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand december 2023, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen zoals steeds het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.

Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Er werd geen bliksemactiviteit waargenomen en de lokale interferentie bleef deze maand vrij laag.

Blikvangers waren uiteraard de Geminiden, die hun hoogtepunt bereikten in de periode van 13-15 december, waarbij de langdurige overdensen duidelijk later piekten dan de underdensen.
De Ursiden hadden zoals verwacht hun maximum op 22 december. Dit is het beste te zien in de daggrafieken.
Andere interessante zwermen waren actief, vooral tijdens de eerste week van de maand.

Gedurende deze maand werden 13 reflecties met een duur van meer dan 1 minuut waargenomen. Een selectie van deze en van enkele andere interessante reflecties is bijgevoegd.
Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (xlsx-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer