Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren februari 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand februari 2023, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Er werd geen bliksemactiviteit waargenomen en lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven gedurende deze maand laag, met echter bijna elke dag korte perioden van zwakke tot zeer sterke zonneruis (zie bijlage), die op zich uiteraard ook erg interessant is.

Gedurende deze maand waren er, zoals verwacht, geen sterke of in het oog springende meteorenzwermen, maar nadere bestudering van de gegevens - met name de overdense - onthult toch een aantal zwakkere zwermen.

Over de gehele maand werden 6 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen. Een selectie hiervan, samen met een aantal interessante "epsilons" is bijgevoegd. Op aanvraag zijn er nog veel meer beschikbaar.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer