Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren januari 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand januari 2022, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper .

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "alle overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Tijdens deze maand waren er weinig lokale storingen en werd slechts op 2 dagen zwakke tot matige bliksemactiviteit geregistreerd.

Hoogtepunt van de maand waren uiteraard de Quadrantiden/Boötiden die blijkbaar piekten op 4 januari maar ook op 3 januari erg actief waren, vooral dan wat betreft de overdense reflecties.
In bijlage vindt u een grafiekje van de uurtotalen tijdens de periode 1-7 januari, evenals enkele SpecLab-beelden die een idee geven van de intensiteit van de zwerm.

De rest van de maand was zoals gewoonlijk tamelijk rustig, maar met toch een duidelijke toename van vooral underdense reflecties de dagen voor en na 14 januari (294-295° zonnelengte).
Op de frequentie van ons baken werden bovendien bijna dagelijks zonne-uitbarstingen geregistreerd, voornamelijk van type III, en - kers op de taart - op 21 januari de re-entry van Starlink-1204.

Deze maand werden hier slechts 4 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen.
Een selectie hiervan, samen met een paar andere interessante registraties, zijn ook bijgevoegd.

In bijlage vindt u eveneens in excel-formaat de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer