Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren januari 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand januari 2023, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Er werd geen bliksemactiviteit waargenomen en de lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven gedurende deze maand matig tot laag.

Blikvangers waren uiteraard de Quadrantiden/Bo├Âtiden, die op 4 januari hun hoogtepunt bereikten. Bijgevoegd is een grafiek van de activiteit vergeleken met de elevatie van de radiant.
Hoewel de algemene activiteit, zoals verwacht, vrij laag was tijdens de rest van de maand, werden er verschillende kleine zwermen en korte uitbarstingen waargenomen, zoals bvb. op 26 januari (beeldje in bijlage).

Over de hele maand werden 7 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen. Een selectie hiervan is samen met een aantal interessante "epsilons" bijgevoegd. Op aanvraag zijn er nog veel meer beschikbaar.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer