Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren juli 2018

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *juli 2018*, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Vooral de automatische tellingen werden enkele keren erg bemoeilijkt door (lokale) interferentie, door onweders (6 dagen met bliksemactiviteit) en door soms felle sporadische E (10 dagen met Es).
Bliksemactiviteit in de richting van ons baken maakte op 20180727 zelfs manueel tellen van underdense meteoren onmogelijk van 16:00 tot 20:00 UT; daarnaast was het baken "UIT" op 20180711 (18:02-19:06 UT) en op 20180728 (02:19-12:04 UT), zodat gegevens voor deze perioden ontbreken.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer