Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren juli 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juli 2022, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde overdensen en overdensen langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.

Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand gematigd tot laag.
Op slechts 1 dag (20 juli) werd bliksemactiviteit waargenomen.
Vooral in de eerste helft van de maand waren er talrijke intense zonne-uitbarstingen die zorgden voor aanzienlijke ruis (zie voorbeeld in bijlage). Eigenaardig genoeg waren er in de rest van de maand slechts enkele zwakke zonne-uitbarstingen, niettegenstaande de talrijke zonnevlekken en protuberansen die visueel konden waargenomen worden.

De algemene meteorenactiviteit was behoorlijk hoog, met vooral radianten in de richting van de sterrenbeelden Pegasus en Andromeda en omgeving. Ook de gestage toename van langdurige (> 10 sec) reflecties was vrij opvallend.

Deze maand werden 14 reflecties van meer dan 1 minuut waargenomen.

In bijlage SpecLab-beeldjes van enkele opvallende reflecties, evenals de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.
Indien gewenst zijn de tellingen ook ter beschikking in txt-formaat.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Reageer