Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren juni 2019

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juni 2019, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper .

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur van manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Ingevolge sterke lokale ruis, diverse andere storingen, en ook door intense bliksemactiviteit, was het tellen van "alle" reflecties op meerdere dagen erg problematisch. Zwakke "underdense" reflecties verdwenen in de ruis, en in het bijzonder op momenten waarop forse onweders actief waren in de onmiddellijke nabijheid van ons baken was het tellen van "underdense" reflecties zowat onmogelijk omdat door de bliksems reflecties veroorzaakt werden die niet te onderscheiden waren van normale "underdense" reflecties. De bijlage "bliksems.pdf" toont hoe het SpecLab-scherm tijdens een dergelijk onweder nabij Ieper gevuld was met bliksemreflecties.
Om deze reden zijn er dit keer geen grafiekjes van "alle reflecties": eerder geen grafiekjes dan onbetrouwbare...

Hoogtepunten van de maand waren zoals verwacht de dagzwermen welke hun grootste activiteit vertoonden in de eerste helft van de maand, terwijl langdurige reflecties eerder voorkwamen in de tweede helft.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer