Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren maart 2017

In bijlage vindt u grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *maart 2017*, zoals waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen langer dan 10 seconden".
Deze maand werden geen reflecties langer dan 1 minuut waargenomen.

De uurtotalen zijn "gewogen gemiddelden" (*), per datum/uur.

Zoals verwacht was de meteorenactiviteit deze maand kalm, blijkbaar zonder onverwachte uitbarstingen.
De activiteit was wel beduidend groter tijdens de eerste dagen van de maand dan naar het einde toe.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2) + n(h+1)/4

Reageer