Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren maart 2019

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand maart 2019, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie van ons radiobaken nabij Ieper (49.99 MHz).
De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Door technische problemen ontbreken helaas gegevens voor meerdere dagen (zie ook grafiekjes).

Tijdens deze maand waren er weinig lokale storingen en geen geregistreerde "sporadische E" (Es), maar bliksemactiviteit werd genoteerd op 5 dagen (7 + 10 + 11 + 13 + 17 maart).

Zoals verwacht was de meteorenactiviteit eerder laag, maar met toch een aantal kleinere meteorenzwermen (nog in detail te analyseren).

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer