Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren maart 2020

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand maart 2020, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Gedurende deze maand waren er nogal wat lokale storingen, maar geen geregistreerde "sporadische E" (Es) noch bliksem-activiteit.
Zoals verwacht bleef de algemene zwerm-activiteit laag, zonder echte blikvangers, maar met toch enkele interessante kleine zwermen, zoals blijkt uit de grafieken met overdense reflecties.

Bijgevoegd zijn ook enkele opvallende reflecties tijdens deze maand.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer