Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren mei 2021

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand mei 2021, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Deze maand werden de waarnemingen dikwijls bemoeilijkt door (voornamelijk) lokale interferenties, niet-geïdentificeerde ruis en door matige tot zware bliksemactiviteit (op 11 verschillende dagen), en bovendien was de zonneactiviteit op 22, 23 en 24 mei zo intens dat het scherm soms minutenlang wit werd...
Om de effecten van deze storingen in de mate van het mogelijke tot een minimum te beperken, werden de automatische tellingen handmatig gecorrigeerd.

Blikvangers van de maand waren, zoals verwacht, de eta-Aquariden die op 6 en 7 mei hun maximum bereikten maar dit jaar toch eerder matig bleven.

De rest van de maand was er een duidelijk verhoogde activiteit in vergelijking met voorgaande maanden, met enkele mooie kleinere zwermen.

In bijlage eveneens een selectie van opvallende reflecties.

Als u geïnteresseerd bent in de ruwe cijfers (uur- en dag-aantallen), of in grafieken die de waarnemingen tonen in functie van de zonnelengte (J2000) eerder dan van de kalenderdatum, laat het dan weten.
U ontvangt dan de onderliggende Excel-bestanden en/of grafieken.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Reageer