Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren september 2019

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand september 2019, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper .

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren, zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Tijdens deze maand werden onze registraties vaak beïnvloed door matige lokale interferentie, maar "sporadische E" (Es) of bliksemactiviteit werden niet waargenomen.
De automatische tellingen werden handmatig gecorrigeerd om de effecten van storingen te elimineren.

De registraties vertonen deze maand geen grote uitbarstingen, maar tonen rond 10 september wel een verhoogde activiteit, en voor het overige een aantal kleinere zwermen, met echter ook enkele opvallende lange reflecties.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Felix Verbelen

Reageer