Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren september 2021

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand september 2021, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper.

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand vrij laag. Op 4 dagen werd bliksemactiviteit geregistreerd.

Tijdens deze maand waren er geen echt opvallende zwermen, maar de activiteit bleef toch behoorlijk interessant, met zowel een aantal kleine zwermen als langdurige reflecties.
Het bepalen van de radiant van deze kleine zwermen op basis van "forward scatter" is niet eenvoudig, maar meestal toch mogelijk als er gelijktijdig meerdere parameters in aanmerking kunnen genomen worden. De voornaamste hiervan zijn, naast de toename van het aantal reflecties, het tijdstip van de grootste activiteit, het type reflectie (underdense vs. langdurige overdense), de geschatte snelheid afgeleid uit meetbare kopreflecties en andere. Bij gebrek aan geschikte software kan een zorgvuldig onderzoek van al deze gegevens behoorlijk tijdrovend en een uitdaging zijn, maar tegelijkertijd zeker de moeite waard!

Deze maand werden hier 13 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen.
Een selectie hiervan, samen met enkele andere interessante registraties, is ook bijgevoegd.

Als u geïnteresseerd bent in de ruwe cijfers (uur- en dag-aantallen), of in grafieken die de waarnemingen tonen in functie van de zonnelengte (J2000) eerder dan van de kalenderdatum, laat het dan weten.
U ontvangt dan de onderliggende Excel-bestanden en/of grafieken.

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h + 1)/4

Reageer