CVAP

Cataclysmic Variables Alert Programme

In mei 1994 werd in de werkgroep het Cataclysmic Variables Alert Programme (CVAP) opgezet als een waarnemingsprogramma voor een aantal onbekende cataclysmische veranderlijken. Het programma was gelijkaardig, maar complementair aan het Recurrent Objects Programme van de "The Astronomer Group" in Engeland (Hurst 1989).

De Cataclysmic Variables Circulars werden gratis via email uitgegeven om informatie over de activiteit van specifieke cataclysmische veranderlijken te verspreiden. De publicatie van de circulaires en het CVAP werd in 1999 gestopt omdat de VSNET mailing list de rol van snelle notificaties overnam.

Het CVAP bestond uit een aantal weinig waargenomen objecten waarvoor professionele astronomen hun interesse hadden getoond en assistentie hadden gevraagd om deze objecten continu te volgen. Het programma werd vervolledigd met objecten waarvan slechts enkele uitbarstingen waren waargenomen of waarbij afwijkend gedrag was gevonden.

Het CVAP werd officieel aangekondigd in Cataclysmic Variables Circular Nr 2 (5 mei 1994). Op het programma stonden initieel 12 cataclysmische veranderlijken waarvan de identificatie en/of classificatie onzeker of onbekend was. Voor ieder van deze objecten werden door Paul Van Cauteren kaarten en een sequentie gemaakt gebaseerd op de Guide Star Catalog (GSC). Hoewel de sequenties gebaseerd op de GSC magnitudes niet zo nauwkeurig zijn, lieten deze kaarten ons toch toe om deze objecten, die anders nog jaren ongevolgd zouden blijven, intensief waar te nemen.

Het CVAP werd een aantal keer herzien en bevatte uiteindelijk meer dan 50 objecten. Sinds de start van het CVAP werden heel wat objecten voor het eerst in uitbarsting gevonden sinds hun ontdekking. Deze objecten werden dan zowel visueel als met CCD intensief waargenomen. Hiervan zijn er talrijke voorbeelden te vinden in de CVCs. Er werden bijdragen ontvangen van amateurs in de VS, UK, Tsjechië, Hongarije, Denemarken, Finland, Duitsland, Japan, België, enz.