U bent hier

37 ste JVS/VVS Weekend

37 ste JVS/VVS Weekend

37ste JVS/VVS-weekend: 7-8 oktober 2023

Het zevenendertigste JVS/VVS-weekend gaat door in Corsendonk Duinse Polders (Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge). De grote lijnen van het programma zijn ondertussen vastgelegd.

 

Programma

Op zaterdag 7 oktober 2023 zijn de deuren geopend vanaf 9.00 h en is er mogelijkheid tot het bezoeken van de standen van de sponsors. In de voormiddag zijn ook reeds enkele bijdragen gepland, startend vanaf 10.00 h.

Zowel op zaterdag als op zondag zal er een aangename afwisseling zijn tussen kortere bijdragen van actieve leden en wat langere uiteenzettingen door enkele prominente gastsprekers.

Op zaterdagavond is er uiteraard mogelijkheid voor vrije contactname. De JVS voorziet verder een korte avondactiviteit.

Het einde van het JVS/VVS-weekend is voorzien op zondag 8 oktober 2023 omstreeks 16.30 h.

 

Gastsprekers

Dit jaar hebben we terug het genoegen om meerdere gastsprekers te ontvangen:

 • Prof. dr. Harold Linnartz (Universiteit Leiden) geeft een uiteenzetting met als titel “Ijs in de ruimte en in het laboratorium – op zoek naar de bouwstenen van het leven”.
 • Prof. dr. Nienke van der Marel (Universiteit Leiden) komt spreken over observationeel onderzoek naar stof in protoplanetaire schijven en planeetformatie.
 • Prof. dr. Nick Van Remortel (Universiteit Antwerpen) zal het hebben over de voorbereidingen voor de bouw van de Einsteintelescoop.
 • Dr. Emil Kundra (Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences) zal het hebben over over pro-am samenwerking bij waarnemingen van nauwe dubbelsterren.

 

Eigen bijdragen

Het JVS/VVS-weekend wordt zeker zeer boeiend en gevarieerd. Het volledige overzicht van het programma en de volgorde van de sprekers, zullen verschijnen in een volgend nummer van Heelal.

Voor de kortere bijdragen zijn reeds diverse onderwerpen voorzien. Wie zelf een bijdrage wenst te verzorgen op het JVS/VVS-weekend wordt uitgenodigd zich aan te melden bij secretaris@vvs.be.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de JVS op zondagvoormiddag de Trophy Cup, een wedstrijd tussen haar kernen.

 

Inschrijvingen

Wellicht wil je ook deze keer het weekend niet missen. Inschrijven gebeurt via het elektronisch inschrijvingsformulier.. De deelnameprijs bedraagt 12 EUR voor leden en 25 EUR voor niet-leden.

Je inschrijving is slechts definitief nadat het secretariaat je formulier én betaling ontvangen heeft.

Wie niet vooraf inschrijft, blijft uiteraard welkom op het JVS/VVS-weekend in Corsendonk Duinse Polders; ter plaatse bedraagt de deelnameprijs 18 EUR voor leden (30 EUR voor niet-leden). Vooraf inschrijven is dus voordeliger.

 

Overnachting en maaltijden

Overnachtingen zijn mogelijk op basis van één- en meerpersoonskamers in Corsendonk Duinse Polders zelf. Er kan geopteerd worden voor een formule kamer met ontbijt, of voor een formule vol pension (dus ook met maaltijden op zaterdag- en zondagmiddag, alsook op zaterdagavond).

Voor meer details en prijzen verwijzen we naar het online inschrijvingsformulier.

Wie niet overnacht, kan ook vooraf maaltijden bestellen.

Alle inschrijvingen met overnachtingen dienen binnen te zijn uiterlijk tegen 5 september 2023.

Inschrijving zonder overnachting blijft ook in de loop van september nog mogelijk.

 

Dagindeling

De dagindeling op zaterdag 7 oktober 2023 ziet er als volgt uit:

 • 10.15: Opening (Frank Tamsin)

 • 10.30: Belgische planetoïden (Dirk Devlies)

 • 10.50: De komeet komeet C/2023 A3 (Thierry Van Driessche)

 • 11.10: Hoe kun je een burgerwetenschapper worden (Josch Hambsch)

 • 11.30: Evolutie van enkele satellietconstellaties (Bram Dorreman)
 • 11.50: Project MoWeMiS (Christian Steyaert)
 • 11.55: Middagmaal

 • 13.30: De VVS werkgroepen en de Astrobox (Kurt Christiaens en Pieter-Jan Vandaele)

 • 13.50: Leve (n)de nacht (Stijn Vanderheiden)

 • 14.00: Ijs in de ruimte en in het laboratorium – op zoek naar de bouwstenen van het leven (Prof. dr. Harold Linnartz)

 • 15.15: Pauze

 • 16.15: De Einstein-telescoop: observatie van het heelal met zwaartekrachtsgolven (Prof. dr. Nick Van Remortel)

 • 17.30: Vijftig jaar Hemelkalender (Claude Doom)

 • 18.00: Einde

 • 20.00: Avondprogramma door de JVS

 

Op zondag 8 oktober 2023 is dit het programma:

 • 09.30: JVS Trophy Cup

 • 10.40: Onderzoek naar een actief supermassief zwart gat (Wout Goesaert)

 • 11.05: Project Dwarf – a ground-based search for circumbinary planets (Dr. Emil Kundra)

 • 12.00: Middagmaal

 • 13.30: Planeten bouwen in het heelal (Prof. dr. Nienke van der Marel)

 • 14.40: Groepsfoto

 • 14.45: Pauze

 • 15.40: Fast radio bursts en hun astronomisch nut (Merline Bruyndonckx)

 • 16.00: Artemis (Koen Geukens)

 • 16.30: Slotwoord

 • 16.35: Einde

 

Reacties

Hoogstaand. Goed georganiseerd. Dank aan alle initiatiefnemers, organisatoren en medewerkers. Edwin Morscio

Reageer