Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren juni 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand juni 2023, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).
Door technische problemen met het baken ontbreken de data vanaf 6 juni om 19:17 UT tot 11 juni om 15:15 UT.
Zoals reeds opgemerkt in het vorige maandverslagje toonden de registraties abnormale sprongen waarvan de oorzaak onbepaald bleef. Uiteindelijk werd het duidelijk dat de oorzaak lag bij het baken. Door toedoen van de mensen van AstroLab-Iris (Ieper) werden de herstellingen deskundig en snel tot een goed einde gebracht en functioneert ons baken thans opnieuw zoals het deed in de voorbije 18 jaar.

De grafiekjes tonen zoals steeds het verloop van het aantal meteoren zowel per uur als per dag, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Op slechts 3 dagen werd bliksemactiviteit geregistreerd: op 18 en op 22 juni was het aantal bliksems vrij gering, maar op 20 juni tussen 12 en 13 UT echter woedde een hevig onweer in de nabijheid van het baken en veroorzaakten vele honderden korte reflecties (zie bijlage).

Vrijwel dagelijks zorgden zonne-uitbarstingen voor sterke ruis.
De meesten waren op onze waarnemingsfrequentie van het type III, en dus van relatief korte duur. Enkele voorbeelden zijn bijgevoegd.

Door de problemen met het baken is het moeilijk om een globale inschatting te maken van de meteooractiviteit, maar met name de tellingen van de overdense reflecties laten interessante zwermactiviteit zien.

Tijdens de dagen waarop kon geregistreerd worden werden 6 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen. Samen met enkele andere interessante reflecties is een selectie hiervan bijgevoegd. Op aanvraag zijn er nog veel meer "epsilons" ter beschikking.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer