Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren maart 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand maart 2023, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Op slechts 3 dagen werd zwakke tot matige bliksemactiviteit geregistreerd, terwijl lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis deze maand laag bleven.
Zonneruis bleef ook eerder beperkt, met toch enkele vrij sterke uitbarstingen zoals deze van 4 maart (zie bijlage).

De meteorenactiviteit bereikte deze maand zoals verwacht het jaarminimum, zonder sterke of in het oog springende meteorenzwermen, maar nadere bestudering van de gegevens onthult toch een aantal zwakkere zwermen.

Over de hele maand werden 4 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen. Een selectie hiervan, samen met een aantal interessante "epsilons" is bijgevoegd. Op aanvraag zijn er nog veel meer beschikbaar.

Het aantal meetbare kopreflecties bleef vrij beperkt, maar in bijlage vindt u toch een tweetal voorbeelden. Terwijl de x-as van de SpecLab-beeldjes 5 minuten bedraagt, is deze met de ingezoomde kopreflectie slechts 2 seconden. Meting van de helling van deze kopreflecties gaf snelheden van resp. 59 km/s (20230309_0119 UT) en 45 km/s (20230331_1456 UT). Voor de berekening van de snelheden werd gebruik gemaakt van de methode beschreven in WGN, the Journal of the IMO, 47:2 (2019) blz. 49-54.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer