Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren maart 2024

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand maart 2024, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde overdensen en overdensen langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand laag. Enkel op 15 en 23 maart werd zwakke tot matige bliksemactiviteit gedetecteerd, maar de zonneactiviteit zorgde vooral in de tweede helft van de maand voor talrijke krachtige uitbarstingen op de frequentie van ons baken. (voorbeelden in bijlage)

Zoals verwacht bleef de algemene zwermactiviteit laag, zonder echte blikvangers, maar met toch enkele interessante kleine zwermen, zoals blijkt uit de grafieken van de overdense reflecties.

Gedurende de hele maand werd slechts 1 reflectie langer dan 1 minuut geregistreerd.

In bijlage een selectie van enkele interessante reflecties. Meer zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (xlsx-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer