Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren september 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand september 2023, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen zoals steeds het verloop van het aantal meteoren zowel per uur als per dag, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.

Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Als gevolg van problemen met de zendantenne was het bakensignaal in de loop van de maand op meerdere dagen onstabiel en verzwakt, zeker in de periode 15 tot 18 september. Daarom zijn waarnemingen voor deze periode buiten de tellingen gehouden en worden vooral de automatische tellingen van "alle" reflecties voor de andere dagen gegeven onder voorbehoud.

Tijdens de maand bleven lokale of ongeïdentificeerde storingen eerder zwak, met echter zowat elke dag matige tot sterke zonne-uitbarstingen (in bijlage enkele voorbeelden).
Op 4 dagen was er bliksemactiviteit die vrij fel was op 11 en op 22 september.

De algemene meteorenactiviteit was matig, met vooral tijdens de eerste helft van de maand een duidelijke toename van overdense reflecties. Ook tijdens de laatste dagen was er blijkbaar verhoogde dag-activiteit. Gedurende de hele maand werden 12 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen, waarvan de spectaculairste zich voordeden tijdens de laatste dagen van de maand. (selectie in bijlage).

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer