Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren Augustus 2017

In bijlage vindt u grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *augustus 2017*, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
De uurtotalen zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Op 12 dagen werden de waarnemingen verstoord door soms felle "sporadische E" (=Es) en op 8 dagen door onweders met soms talrijke bliksems, hetgeen de automatische tellingen bemoeilijkte. De meeste telfouten werden manueel gecorrigeerd, maar het resultaat kan nog kleinere fouten bevatten die echter het totaalbeeld amper kunnen verstoren.

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2) + n(h+1)/4

Reageer