Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren januari 2019

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *januari 2019*, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken nabij Ieper (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

Tijdens deze maand waren er weinig lokale storingen, en geen geregistreerde "sporadische E" (Es) noch bliksemactiviteit.

Hoogtepunt van de maand waren uiteraard de Quadrantiden (QUA).
De Quadrantiden waren dit jaar opnieuw goed op dreef, met hier in Kampenhout (BE) een maximum van meer dan 230 getelde reflecties per uur rond 05:00 UT op 4 januari. In bijlage grafiekjes met de activiteit vanaf 3 januari 2019 00:00 UT tot 5 januari 2019 00:00 UT, en met ter vergelijking de aantallen meteoren per uur voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018; een bijkomend grafiekje toont de elevatie van de QUA-radiant te Kampenhout tijdens de beschouwde periode.
Het lijkt erop dat de QUA-activiteit van dit jaar sterk lijkt op die van 2016, maar met minder overdense reflecties.

De rest van de maand was vrij kalm, met toch een aantal mooie kleinere zwermen (nog in detail te analyseren).

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer