Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren november 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand november 2023, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).
Door technische problemen was het bakensignaal erg onstabiel vanaf het begin van de maand tot 22 november om 09:27 UT en zijn de tellingen weinig betrouwbaar tot dat tijdstip. Voor deze periode worden de tellingen dan ook gegeven onder strikt voorbehoud.

Zoals gewoonlijk werden de tellingen uitgevoerd zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven gedurende het grootste deel van de maand matig tot laag en ook de zonneactiviteit zorgde voor slechts beperkte ruisperioden.
Zwakke bliksemactiviteit werd waargenomen op 3 dagen.

Niettegenstaande de problemen met het baken werden toch 10 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd.

In bijlage een selectie van langdurige reflecties en van een aantal "epsilons", evenals de ruwe tellingen (onder strikt voorbehoud zoals eerder gemeld) die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer