Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren oktober 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand oktober 2023, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven gedurende het grootste deel van de maand matig tot laag en ook de zonneactiviteit zorgde voor slechts beperkte ruisperioden.
Bliksemactiviteit werd waargenomen op 2 dagen.

Vooral de Orioniden waren actief tijdens de periode 19-28 november, met een duidelijk verhoogd aantal overdense en langdurige reflecties.

Over de hele maand werden 20 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd.

In bijlage selecties van langdurige reflecties en van een aantal "epsilons", evenals de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer