Onze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren september 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand september 2022, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Vooral tijdens de avond en nacht werd op heel wat dagen de radio-ontvangst gestoord door niet-geïdentificeerde ruis. Bovendien werd op 12 dagen soms felle bliksemactiviteit geregistreerd en ook zonne-uitbarstingen zorgden soms voor sterke ruis.
Manuele telling van de reflecties bleef mogelijk ondanks deze storingen, maar de automatische tellingen verliepen soms moeilijk en dienden manueel gecorrigeerd te worden.

Echte blikvangers waren er deze maand amper, maar rond 9, 18, 25 en 29 september waren er duidelijk gestructureerde toenames van vooral langere (> 10 seconden) overdense reflecties, hetgeen opvalt bij de dagtotalen.

Over de ganse maand werden hier 15 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd.

In bijlage een selectie van de langdurige reflecties en van een aantal "epsilons", evenals de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer