Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren mei 2024

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand mei 2024, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).
De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde overdensen en overdensen langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

De voorbije maand was alles behalve saai.
Lokale interferentie en ongeïdentificeerde ruis bleven het grootste deel van de maand vrij laag, maar op 12 verschillende dagen werd bliksemactiviteit gedetecteerd. Soms was die fel en langdurig, zoals op 1, 12, 18, 19, en 26 mei, waardoor het tellen van meteoren aanzienlijk gehinderd werd. Tegelijk was de zon heel actief, met vrijwel dagelijks krachtige uitbarstingen, meestal van type III, waardoor soms minutenlang de meteorenregistraties bemoeilijkt werden (enkele voorbeelden in bijlage).
Op 10 en 11 mei werden we vergast op uitzonderlijk krachtig poollicht dat ook geregistreerd werd op de frequentie van ons baken (beeldjes in bijlage).
Tijdens de tweede helft van de maand waren er tijdelijke problemen met de zendkracht van ons baken, maar deze hadden blijkbaar maar een geringe invloed op de waarnemingen.

Ook de meteooractiviteit was bijzonder interessant.
De blikvangers waren zoals verwacht de eta-Aquariden die hun maximum bereikten op 4-6 mei. Blijkbaar kwamen de langdurige reflecties (en dus massievere meteoroïden) eerder dan de kortere.
De laatste dagen van de maand vielen op door het plots grotere aantal underdensen en korte overdensen.

Gedurende de gehele maand werden 16 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd.

In bijlage een selectie van een aantal langdurige en interessante reflecties. Veel meer zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (xlsx-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer