Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren november 2022

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand november 2022, waargenomen hier in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven gedurende het grootste deel van de maand matig tot laag.
Slechts minieme bliksemactiviteit werd waargenomen op 2 dagen.
De zonneactiviteit bleef laag op 49.99 MHz, met slechts enkele korte uitbarstingen.

Twee perioden met verhoogde meteorenactiviteit springen in het oog: bij het begin van de maand de Tauriden en in de dagen voor en na 18 november de Leoniden. Het eigenlijke verloop van de aantallen waargenomen reflecties is echter eigenaardig, met enerzijds een onverklaarde terugval op 18 november en een verhoging van de underdensen in de dagen nadien. Mogelijk zijn deze eigenaardigheden het gevolg van materiaalproblemen (baken of ontvanginstallatie) of van atmosferische omstandigheden, alhoewel er hiervoor geen directe aanwijzingen zijn; nader onderzoek en vergelijking met de resultaten van andere waarnemers is daarom noodzakelijk.

Over de hele maand werden hier 26 reflecties langer dan 1 minuut geregistreerd.

In bijlage selecties van langdurige reflecties en van een aantal "epsilons", evenals de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer