Werkgroep RadioastronomieOnze werkgroep heet iedereen welkom die belangstelling heeft voor astronomische of atmosferische waarnemingen op radiogolflengten.

U bent hier

Radiometeoren mei 2018

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand *mei 2018*, waargenomen hier in Kampenhout (BE) op de frequentie van ons radiobaken (49.99 MHz).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden" (*).

De automatische tellingen werden soms erg bemoeilijkt door (lokale) storingen en door onweders (10 dagen soms felle bliksemactiviteit), maar de meeste telfouten werden manueel gecorrigeerd.

De blikvangers van de maand waren de *eta-Aquariden* die een mooie activiteit vertoonden rond 5 mei, maar globaal toch eerder matig waren, zeker in vergelijking met de activiteit in 2012-2013. In bijlage grafiekje met de uurtotalen van alle overdensen rond het maximum van de eta-Aquariden tijdens de periode 2012-2018 (gewogen gemiddelden) (*).

De onderliggende excel-bestanden met de dag- en uur-aantallen zijn ter beschikking op aanvraag.

Met vriendelijke groeten.

Felix

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Deel deze pagina

Reageer