Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren april 2023

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand april 2023, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Zwakke tot matige bliksemactiviteit werd geregistreerd op slechts 2 dagen, terwijl lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis deze maand laag bleven.
Op verschillende dagen zorgden zonne-uitbarstingen echter voor sterke ruis. Enkele interessante voorbeelden zijn bijgevoegd.

In de loop van de maand nam de meteooractiviteit langzaam toe, met een mooie uitbarsting van de Lyriden welke hier op 23 april hun maximum bereikten. Zoals de grafieken tonen, is de zwerm nauwelijks te zien wanneer "alle" reflecties in aanmerking worden genomen, maar wordt hij zeer duidelijk in de grafieken van "overdense" reflecties.
Nader onderzoek van de gegevens onthult ook een aantal zwakkere zwermen.

Over de hele maand werden slechts 2 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen. Samen met enkele interessante "epsilons" zijn ze bijgevoegd. Op aanvraag zijn er nog veel meer "epsilons" ter beschikking.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes. De tabel met de tellingen (excel-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer