Om meteoren waar te nemen heb je geen speciale uitrusting nodig. Binnen deze werkgroep wordt je wegwijs gemaakt in deze discipline van de sterrenkunde.

U bent hier

Radiometeoren januari 2024

In bijlage grafiekjes met de meteorenactiviteit tijdens de maand januari 2024, waargenomen in Kampenhout(BE) op de frequentie (49.99 MHz) van ons VVS-radiobaken nabij Ieper(BE).

De grafiekjes tonen zoals steeds het verloop van het aantal meteoren zowel per dag als per uur, enerzijds van "alle" meteoren (automatische telling) en anderzijds manueel getelde "overdensen" en "overdensen" langer dan resp. 10 seconden en 1 minuut.
Alle uurtotalen, behalve deze van de reflecties langer dan 1 minuut, zijn "gewogen gemiddelden"(*).

Lokale interferentie en niet-geïdentificeerde ruis bleven deze maand gematigd tot laag en zwakke bliksemactiviteit werd slechts op 3 januari waargenomen.
Ook de zonneactiviteit bleef deze maand relatief gematigd, met niettemin enkele mooie type III-uitbarstingen (een tweetal voorbeelden in bijlage).

Blikvangers waren uiteraard de Quadrantiden/Boötiden, met hun hoogtepunt op 4 januari. Bijgevoegd zijn enkele SpecLab-beeldjes die een idee geven van de intensiteit van de zwerm.
Hoewel de algemene activiteit, zoals verwacht, vrij laag was gedurende de rest van de maand, werden er toch enkele kleinere zwermen en korte uitbarstingen waargenomen.

Gedurende de gehele maand werden 5 reflecties langer dan 1 minuut waargenomen. Een selectie hiervan, samen met een aantal andere interessante reflecties, zijn bijgevoegd.
Op aanvraag zijn er nog veel meer beschikbaar.

Eveneens in bijlage vindt u de ruwe tellingen die de basis vormen van de grafiekjes.
De tabel met de tellingen (xlsx-formaat) bevat volgende kolommen: dag van de maand, uur van de dag, dag + decimalen, zonnelengte (epoch J2000), tellingen van respectievelijk "alle" reflecties, overdense reflecties, reflecties langer dan 10 seconden en reflecties langer dan 1 minuut, telkens van het afgelopen uur.

Felix Verbelen

(*) N(h) = n(h-1)/4 + n(h)/2 + n(h+1)/4

Reageer