Activiteiten en taken

Taken:
  • Informatieverlening binnen de vereniging, maar ook naar andere regionale non-profit organisaties die erom vragen. Ook vragen van studenten worden zeker behandeld.
  • Hulp bij specifieke problemen voor eigen leden.
  • Uitbouw van de website lichthinder.be
  • Aanmaken informatief materiaal, zoals tentoonstellingen, folders en cursusmateriaal.
  • Infosessies voor eigen leden.

Voor alle andere activiteiten en diensten wordt er doorverwezen naar Preventie Lichthinder vzw.
  
Nacht van de Duisternis 


Een jaarlijks evenement waar de Werkgroep Lichthinder de hulp van het grote publiek inroept en tegelijk het probleem bij de overheden en het publiek extra in de aandacht brengt. Met een symbolische actie zoals het doven van de openbare verlichting geven lokale besturen een aanzet om het lichthinderprobleem aan te pakken.