Cassiopeia test

LICHTVERVUILINGSTEST

Met behulp van het sterrenbeeld Cassiopeia kunnen we eenvoudig de helderheid en bijgevolg de lichtvervuiling van de sterrenhemel testen.

Eerst Cassiopeia vinden …
Cassiopeia is een sterrenbeeld met 5 heldere sterren in de vorm van de letter “W”.
Het bevindt zich steeds tussen de noordelijke horizon en het punt recht boven u.
Gemakkelijk terug te vinden met de draaibare sterrenkaart van VVS of met deze
overzichtskaartjes :

Kijk in noordelijke richting, één uur na zonsondergang
Let op : de sterrenbeelden draaien langzaam rond de Poolster in tegenwijzerzin !

Testvoorwaarden:
• De test wordt uitgevoerd met het blote oog, eventueel met de gewone bril voor ver zicht.
• Enkel uitvoeren tijdens een maanloze nacht en met een wolkenvrij Cassiopeia-gebied.
• Zorg er voor dat geen kunstlicht (straat- of tuinverlichting, ramen, …) het oog rechtstreeks kan bereiken. Ga in de tuin staan achter het huis, achter een afsluiting of een eindje in het open veld.
• Gebruik een zaklamp met rode filter om de kaart te bekijken
• Geef je ogen minstens vijftien minuten de tijd om aan te passen aan de duisternis.
• Cassiopeia moet zich minstens 30 graden boven de horizon bevinden
 
Werkwijze:
1. Situeer de “W” van Cassiopeia en hou de kaartjes in dezelfde positie als het sterrenbeeld.
2. Overloop aan de hand van het bovenste sterrenkaartje alle controle-sterren in de aangegeven volgorde. Probeer zo ver mogelijk te geraken.
Bij de zwakste waarneembare sterren kunt u best een beetje boven de ster kijken. Zo gebruikt u een meer lichtgevoelig deel van het oog.
3. Lees daarna op het onderste sterrenkaartje de waarde af van de zwakst waarneembare ster en vergelijk met de waardeschaal.

 
 

Legende
Waarde zwakste sterKwaliteit sterrenhemel    Percentage Zichtbare objecten
0 - 300Zeer slecht, zeer zware lichtvervuiling0 - 6
300 - 450                Slecht, ernstige lichtvervuiling6 - 22
450 – 560Redelijk, matige lichtvervuiling22 – 64
560 - 600Goed, zwakke tot zeer zwakke lichtvervuiling    64 – 95
+ 600    Perfecte sterrenhemel100  

      
 

Rapporteren:
Vul hier het waarnemingsformulier in!

 Download hier deze uitleg in PDF voor gebruik buiten!