Bronnen

Bronnen van lichtvervuiling
Lichtvervuiling wordt door heel wat bronnen veroorzaakt. Elk onjuist en/of overbodig gebruik van verlichting kan aanleiding geven tot lichthinder en lichtvervuiling. Op deze pagina worden een heel aantal mogelijke bronnen opgelijst, zonder volledig te willen zijn. Zoals steeds zijn de problemen de volgende: een gebruik van verkeerde verlichtingstoestellen, een te hoog vermogen (dus meer dan nodig is voor het gestelde doel), te veel lichtpunten, en een irrationeel tijdsregime of een foute installatie van de toestellen in kwestie.
 
Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke overheden 

Openbare verlichting (straatverlichting, verlichting van openbare ruimten, klemtoonverlichting). Bij de straatverlichting in steden en gemeenten, bij de verlichting van wegen en parkeerterreinen, parken enz. wordt vaak door gebruik van ongeschikte verlichtingstoestellen een deel van het licht naar boven uitgestraald. Weerkaatsing op het wegoppervlak en verstrooiing in de lucht maakt bovendien dat bij overdimensionering van de lichtsterkte een deel van het licht naar de ruimte gaat.

 Een voorbeeld van onaangepaste toestellen. Het grootste deel van het uitgestraalde licht raakt nooit de grond. ((Westdijk, Willebroek)

Monumenten, kerken en culturele gebouwen worden (vaak de hele nacht door) verlicht met grote projectoren die van onder naar boven schijnen.

De Vredesbrug in Willebroek verlichtte rechtstreeks het wolkendek. Gelukkig is deze situatie ondertussen aangepast met een sterke verbetering tot gevolg !

Bevolking 
Binnenverlichting, buitenverlichting van tuinen en toegangswegen. Verlichting van tuinen, opritten, ingangsdeuren en woningen wordt ’s nachts omwille van sfeer of om veiligheidsredenen aangelaten. De vormgeving van de verlichtingstoestellen laat dikwijls verspreiding van het licht in alle richtingen toe.
 
Industrie 
Verlichting van industrieterreinen en parkeerterreinen.

Soms is de de verlichting verkeerd geïnstalleerd zoals op bovenstaande foto. Het verschil na correcte installatie is erg duidelijk.
 
Landbouw 
Assimilatieverlichting (glastuinbouw). Serres worden ’s nachts verlicht om op die manier meerdere oogsten per jaar te realiseren. Niet alle serres zijn uitgerust met verduisteringsdoeken zodat een grote hoeveelheid licht kan ontsnappen.
 

Assimilatieverlichting in Hoogstraten.

Toerisme en recreatie 
Verlichting van sport- en recreatieterreinen, sky-tracers (bioscopen e.d.).

Skytracers in De Veert te Willebroek

 
Diensten en handel 
Lichtreclame, verlichte reclamepanelen, verlichting van parkeerterreinen, verlichte uitstalramen.

De grondspots sturen het grootste deel van het licht de hemel in.