Sky Quality Meter

  

De Unihedron SQM toestellen laten toe op een goedkope manier betrouwbare metingen te doen van de nachthemelkwaliteit..
Er zijn verschillende types in omloop. Als eerste was er de gewone SQM. Dit toestel is ontworpen door Dr. Doug Welch and Anthony Tekatch en was revolutionair te noemen. Het toestel liet toe de hemelachtergrond te meten en deze niet langer te schatten zoals bij andere testen wel het geval was.  De beperkende menselijke factor, een persoon ziet immers minder door ouder te worden, werd hierdoor uitgesloten. Het werkingsprincipe is eenvoudig. Door middel van een lichtmeter worden metingen gedaan van de hemelachtergrond met een nauwkeurigheid van +-0.1 mag/boogseconde.  De SQM meet een 80° grote conus.  Wanneer de SQM naar het zenit gericht wordt, dan wordt langs elke kant 50° hemel bestreken. Hierdoor waren enige beperkingen in het gebruik en werd de SQM-L ontworpen. De SQM-L is in wezen hetzelfde toestel. Alleen is voor de sensor een lens gemonteerd waardoor de meethoek verkleind.

Het is hierdoor mogelijk lokale lichtkoepels de ‘ontwijken’ om een beter meting te krijgen.  Een volgende evolutie zijn SQM-meters waar een netwerk of USB aansluiting voor is. Deze meters laten toe om continue waarnemingen te verrichten en zo lange termijns evoluties zichtbaar te maken.

Meer informatie over de SQM vindt je hier.
De SQM is rechtstreeks te bestellen bij Unihedron of kan ook in Europa aangekocht worden via verschillende distributeurs.

 

Hoe waarnemen ?

Neem steeds waar op een:

  1. Maanloze nacht
  2. Zonder (sluier)bewolking
  3.  Zonder strooilicht én schaduwen die op de sensor kunnen vallen
  4. +-2 uur na zonsondergang tot +-2 uur voor zonsopgang
  5.  Zonder  sneeuw of mist
  6. Plek zonder obstakels binnen: 20° van het Zenit voor SQM-L en  40° van het Zenit voor een SQM

Voor de waarneming laat je best de SQM op temperatuur komen. Hou de SQM met gestrekte arm omhoog, naar het zenit gericht.  Doe minstens 4 waarnemingen. Negeer de eerste waarde en neem een gemiddelde van de andere 3. Vergeet niet om nauwkeurig de locatie en het tijdstip te noteren.  Daarna kan je hier je waarnemingen invoeren.

Je kan ook de SQM-L gebruiken om de helderheid van het wegdek of gebouwen te bepalen in candele per vierkante meter. De conversie van mags/arcsecond² to cd/m² kan je hier doen.