Disclaimer

Site © 2003 - 2012 Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw.

Suggesties en opmerkingen? E-mail de webmaster.

Overname mits bronvermelding - breng ons op de hoogte van uw website/artikel/... over lichthinder! Bij citeren van deze site, gelieve volgende vermelding te respecteren:

"Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw, http://www.lichthinder.be/ "
 
 
Disclaimer 
Belangrijke opmerking: Op deze site gebruikte foto's van reclameborden, verlichting van gebouwen, winkels, particuliere woningen, ... waarbij zowel goede als slechte voorbeelden van verlichting kunnen mee worden aangetoond, zijn enkel ter illustratie. Er wordt geen waardeoordeel gegeven over de andere aspecten van de reclame, gebouwen, winkels en hun uitbaters, particulieren, ... .
Evenzeer worden getoonde voorbeelden van verlichtingstoestellen enkel als illustratie gebruikt, zonder producenten van deze verlichtingstoestellen te willen bevoordelen of schaden. Er bestaan goede en slechte toestellen bij vele producenten, en deze worden desgevallend enkel als voorbeeld aangehaald. De getoonde voorbeelden hebben op generlei wijze de bedoeling om de voorkeur voor een bepaalde producent te stimuleren. De Werkgroep Lichthinder gaat prat op haar onafhankelijkheid, wat niet wegneemt dat er goede contacten bestaan met verscheidene verlichtingsproducenten.

De Werkgroep Lichthinder tracht steeds een objectieve beoordeling van de verschillende situaties, toestellen, ..., na te streven met als doel het nachtelijk milieu veilig en gezond te maken voor iedereen.

Ook trachten we de informatie op deze website steeds zo accuraat mogelijk te houden. Is een onnauwkeurigheid onze controle ontsnapt, gelieve deze dan zo snel mogelijk te melden.

Tenslotte blijven alle beelden en informatie op deze website eigendom van hun respectieve eigenaars.