Kapje op armatuur

Veel amateurastronomen hebben meestal last van 1 of meerdere straatlichten die hun licht overijverig in de tuin of zelfs sterrenwacht terecht laten komen. Veelal wordt gelaten gereageerd in de zin van: 'Er is toch niks aan te doen!'. Welnu, dit is niet helemaal waar. Er zijn wel degelijk oplossingen voorhanden én gemeentebesturen vervullen als openbaar bestuur een voorbeeldfunctie in het naleven van onder meer de VLAREM II wetgeving. Tot onze grote vreugde stellen we de laatste jaren ook vast dat er een mentaliteitswijziging is gebeurd en dat openbare besturen groener gaan denken. Het onderstaande verhaal is geen alleenstaan geval, meerdere amateurs zijn hier al in geslaagd en hebben kapjes, doving en zelfs sleutels verkregen zodat ze zelf gedurende de waarnemingen een paal kunnen doven.

Neem daarom zeker initiatief als er een verlichtingspaal u stoort in uw nachtelijke waarnemeningen. Neem gerust contact op met de werkgroepleider indien u verdere vragen zou hebben.

Hieronder het verhaal van H.

Zoals een vele sterrenkunde amateurs bezit ik een sterrenwacht die in mijn tuin staat. Deze staat een eindje van de openbare weg af maar ondanks deze afstand had ik steeds last van twee straatlampen. Een tweetal jaren geleden heb ik dan aan de gemeente gevraagd of zij iets konden ondernemen zodat dit licht niet op mijn privé domein zou schijnen. Dat het licht op de openbare moet schijnen staat buiten kijf maar daarom hoeft dit niet mijn astronomische waarnemingen te hinderen. Eerst stond de gemeente nogal weigerachtig tegen over mijn vraag maar na lange tijd kreeg ik bericht dat de ganse straat van nieuwe openbare verlichting zou worden voorzien. Dit past in een plan om Vlaanderen van nieuwere zuinigere openbare verlichting te voorzien. Het nadeel hieraan was dat men wel meer verlichtingspalen zou gaan plaatsen omdat de nieuwere korter zijn dan de oude. In plaats van zoals nu een verlichtingspaal links en rechts van mijn sterrenwacht had ik er plots een verlichtingspaal recht voor mijn sterrenwacht staan in de richting van het zuiden. Volgens de plannen van Eandis zou er een afkapping op voorzien worden zodat het licht alleen maar op de openbare weg zou schijnen en mij niet zou hinderen ondanks de korte afstand tot mijn sterrenwacht. Dat leek mij een goed idee. Groot was mijn verbazing toen de verlichting was geplaatst er geen kap op de lamp stond en gans mijn tuin verlicht was. Van waarnemen was bijna geen sprake meer. Het licht scheen nu zelfs in de slaapkamer die ervoor volledig donker was. Zelfs mijn vrouw had nu last van de licht. Ik heb toen kontakt opgenomen met de technische dienst van de gemeente en daar verzekerden ze mij dat ze dit in orde zouden brengen. Het bleek achteraf dat die kap was meegeleverd met de palen maar verdwenen was. Na enkele weken ’s nachts in een verlichte omgeving hebben waargenomen is men dan een kap komen plaatsen en is mijn tuin ondertussen weer in het donker gehuld.
Het licht schijnt nu maar een tweetal meter meer in mijn tuin en mijn sterrenwacht staat op iets van een twintig meter van de rand van de weg. Ik zie enkele nog een klein streepje licht als ik in mijn sterrenwacht sta (omdat die dieper gelegen is dan de straat) en dat stoort niet.
De gemeente heeft dus oren gehad naar mijn vraag en heeft mijn probleem naar behoren opgelost.